Veterinární klinika Kaděra

Veterinární péče o fretky

Preventivní péče o fretky začíná již v ranném věku pravidelnou roční vakcinací.

Fretky se vakcinují proti psince a vzteklině

– psinka (smrtelné virové onemocnění fretek, lze proti němu fretečku vakcinovat od 6.-8. týdne věku s revakcinací za 3 a 6 týdnů, poté vyžaduje každoroční revakcinaci)

– vzteklina (vakcinace je povinná ze zákona, revakcinuje se každoročně, vakcinuje se od 3. měsíce věku)

V domácnostech, ve kterých se mohou fretky volně pohybovat doporučujeme odstranit z dosahu lákavé předměty, jako jsou tkaničky a drobné předměty. Mladé fretky jsou velmi zvídavé a pozření těchto předmětů může vést k obstrukci zažívacího traktu.

Fretka patří mezi sezónně polyestrická zvířata s provokovanou ovulací. Prodlužující se délka dní na jaře vyvolá nástup říje, která se navenek projevuje otokem vulvy. Pokud nedojde k páření a následné ovulaci, fretka zůstává v říji celou sezónu. Pokud říje trvá déle než 1 měsíc, začnou se rozvíjet klinické příznaky patologických změn v organismu, navozených zvýšenou hladinou estrogenů v organismu (snížený příjem krmiva, zvětšení vulvy a záněty, vypadáván srsti, bledé sliznice způsobené útlumem funkce kostní dřeně působením estrogenů, snížená aktivita až apatie, ospalost, krváceniny). Říji je třeba do 3-4týdnů od začátku říje ukončit aplikací hormonu, který navodí ovulaci a zabrání rozvoji tomuto HYPERESTROGENISMU, který jinak končí smrtí fretky. K navození ovulace je často třeba aplikaci opakovat. U všech samic, které nejsou určeny k chovu, doporučujeme kastraci od 6 měsíců věku. Ideálně by měla být kastrace provedena ještě před nástupem příznaků říje. Před kastrací by měla mít fretečka asi 3- 4 hodinou hladovku. Pokud je fretečka v říji déle než měsíc, má světlé sliznice, nebo je narušený celkový zdravotní stav zvířete, je třeba nejdříve ihned ukončit říji a odebrat krev na hematologické vyšetření krve. Pokud výsledky krve prokáží anémii, je třeba fretečku nejdříve stabilizovat, v některých případech je nutná transfúze krve, jinak hrozí riziko vykrvácení během operace.

Kastrace samečků se provádí nejdříve od 8. měsíce věku, lépe až od jednoho roku, v období pohlavní aktivity, kdy jsou varlata sestouplá v šourku. Kastrace tlumí druhově specifický zápach zvířat. Většina samců se do jednoho roku zklidní a kastrace pak nemusí být nutná.

Nejčastější příčinou změny kvality srsti, kůže a vypadávání srsti jsou:

– kožní parazité (blechy, roztoči) a kožní plísně

– nádorové onemocnění kůže, které je u fretek poměrně časté.

– hyperestrogenismus

– hyperadrenokorticismus fretek

Změna chování (třes nebo křeče, snížené vnímání, nervozita, slinění, vřískání, škrabání tlamičky), může být příznakem:

– inzulinomu

– metabolického onemocnění, narušení funkce jater, ledvin

– onemocnění srdce (únava, kašel, ztížené dýchání)

– infekční onemocnění

– neurologické onemocnění

– pozření cizího tělesa

Výtok z očí, z nozder, ztížené dýchání, pšikání, kašlání, slinění, nervozia,

– psinka

– infekce horních cest dýchacích, chřipka, zápal plic

– onemocnění srdce u starších fretek

Snížení příjmu krmiva, zápach z tlamičky, zubní kámen, slinění, zlomený špičák, otoky v oblasti hlavy, bolestivost jsou příznaky onemocnění dutiny ústní, které je třeba řešit co nejdříve. Hromadění zubního kamene na zubech vede k zánětu dásní, bolestivosti a později ztrátě nejvíce postižených zubů. Zubní kámen je možné včas odstranit v celkové anestezii pomocí UTZ. Fretky si také často ulomí špičku některého ze špičáků, nejčastěji na horní čelisti. Je-li obnažena zubní dřeň, jde zpravidla o bolestivou záležitost, vedoucí k anorexii,v zniku zánětu u kořene zubu a  končící ztrátou zubu.

Snížený příjem krmiva, anorexie, průjem nebo snížená frekvence kálení, krev v trusu, krupička v trusu, zvracení jsou příznaky onemocnění trávicího traktu

– pozření cizího tělesa , velmi časté u mladých fretek

– záněty infekčního a parazitárního původu (např. koronavirová enteritida), vyžadují okamžitou diagnostiku a léčbu, jinak mohou rychle vést k celkovému vyčerpaní a dehydrataci fretky.

Bolestivé močení, krev v moči, časté močení, absence močení poukazují na onemocnění močového systému (záněty močového měchýře, ledvin, močové kameny a další), které vyžadují okamžitou návštěvu veterinárního lékaře.

Doporučujeme pravidelné preventivní kontroly, abychom tato onemocnění odhalili včas.

Tělesná hmotnost samce 1000-2700g První špičáky ve 2 týdnech
Tělesná hmotnost samice 450-900g Prořezávání dalších zubů ve 3 týdnech
Tělesná teplota 38-40°C Výměna zubů v 7-8 týdnech
Pohlavní dospělost 8-12 měsíců Počet trvalých zubů 34
Sezónní aktivita samce XII – VII Příjem masa od 3 týdnů
Sezónní aktivita samice III. – VIII Odstav 6-8 týdnů
Březost 42 dní (39-46) Hmotnost při odstavu 270 – 360g
Počet mláďat ve vrhu 8 (2-17) Délka života 8-12 let
Hmotnost mláďat 8-10g
Otevření oči a zvukovodů Od 21-37den

Případné dotazy a připomínky pište, prosím, na adresu: lenka.rozsypalova@seznam.cz