Veterinární klinika Kaděra

Intoxikace psů a koček

Co může udělat majitel

 • Kontaktuje veterinárního lékaře a informuje ho o cestě průniku toxické látky a o jakou látku, rostlinu nebo přípravek se jedná. Spolu se domluví na dalším postupu.
 • Došlo-li k pozření jedu během posledních 30-60 min, nejedná-li se o silnou kyselinu, zásadu ani ropné deriváty, a je-li zvíře při vědomí, může majitel u zvířete vyvolat zvracení. Lze použít 3 % peroxid vodíku (1 polévková lžíce na 10 kg) nebo mýdlovou vodu (3 lžíce saponátu do 250 ml vody), která nelze použít u koček. Pokud zvíře pozřelo silnou kyselinu, zásadu nebo ropný derivát, lze podat mléko, vejce či aktivní uhlí.
 • Pokud došlo k inhalaci toxické látky, přemístíme zvíře co nejdříve na čerstvý vzduch.
 • Při kontaminaci kůže provedeme nejprve oplach a poté naneseme šampon, který následně smyjeme. Postup opakujeme alespoň 15 minut. Nepokoušíme se látku neutralizovat. Toxickou látku v práškové formě pouze vyčešeme, neoplachujeme.
 • Při zasažení oka toxickou látkou, oko okamžitě vyplachujeme vodou, lépe však roztokem NaCl po dobu 10 min. Roztok NaCl si připravíme smícháním 2 lžiček soli v 250 ml teplé vody.

Otrava léčivy

Pyretroidy

 • antiparazitika ve veterinární i humánní medicíně, ve formě sprejů, rozprašovačů, šamponů, spot-on a gelů
 • u koček snížená aktivita konjugačních enzymů, které působí ve druhé fázi detoxikace těchto látek→toxické pro kočky
 • toxická je přímá aplikace přípravku obsahujícího pyretroidy, kontakt se psem ošetřeným tímto přípravkem nebo perorální příjem
 • citlivá jsou i některá plemena psů bílé barvy (west highland white teriér, maltézský psík) a s nedostatkem pigmentu (čínský chocholatý pes) a štěňata
 • jsou lipofilní→tkáně s vysokým obsahem tuku, CNS, PNS, mléko
 • klinické příznaky: parestezie (brnění, mravenčení, svrbění), zvýšené slinění, třes prstů, záškuby uší a kůže na hřbetě, poruchy chůze, široký postoj pánevních končetin. Po aplikaci na kůži se olizují, koušou a válí, v místě aplikace může dojít k zarudnutí
 • první příznaky se projeví do několika minut nebo 2-3 hodin

Amitraz

 • jedná se o ektoparazitikum používané ve veterinární medicíně k léčbě demodikózy, sarkoptového svrabu, působí též na klíšťata a vši
 • veterinární přípravky obsahující amitraz: Ectodex, Taktic, ProMeris Duo, Preventic, Certifect
 • v organismu působí jako α2-adrenergní antagonista v CNS, což vede k sedaci zvířete
 • s těmito přípravky by neměli přijít do styku lidé s cukrovkou
 • klinické příznaky: zvracení, deprese, dezorientace, mydriáza (rozšíření zornic), ataxie, hypomotilitita GIT (až neprůchodnost střev), zpomalení srdeční frekvence, zvýšení nebo snížení tlaku, snížená tělesná teplota, křeče, kóma až úhyn
 • klinické příznaky se objeví do 2-4 hodin po kontaktu

Ivermektin

 • používá se jako ekto- a endoparazitikum
 • nesnadno prochází hematoencefalickou bariérou, čímž minimálně
 • působí na CNS
 • výjimkou jsou kolie a některá další plemena (australský ovčák, bobtail, šeltie, border kolie, bígl, dearded kolie atd.). Tato citlivost je způsobena chybnou funkcí MDR 1 genu (Multi Drug Resistance). Riziko intoxikace existuje i u koťat
 • po perorálním a parenterálním podání se koncentruje v játrech a tuku
 • toxická dávka u kolií činí 0,1-0,2 mg/kg, u bígla 2,5-40 mg/kg
 • klinické příznaky: zúžení ale i rozšíření zornic, deprese, kóma (hluboké bezvědomí), třes, ataxie, zvracení, zvýšené slinění, obrna spodní čelisti až šok
 • nástup účinků během 4-6 hodin

Paracetamol

 • běžné analgetikum a antipyretikum používané v humánní medicíně
 • kočky jsou k této látce citlivější než psi, otrava u nich může skončit úmrtím zvířete
 • nejtoxičtější je metabolit, který vzniká v játrech – toxicky působí na jaterní buňky
 • kočky jsou citlivější díky velmi nízké aktivitě glukuronyltransferázy (enzym jater)
 • toxická dávka pro kočky 10-60 mg/kg, pro psy 0,1-0,9 g/kg
 • klinické příznaky: cyanóza (namodralé zbarvení kůže a sliznic), zrychlená srdeční frekvence a dech, zvracení, svědění, snížená teplota, otok spodní čelisti, tlapek a polštářků u koček, otok v oblasti očí u psů, močení krve, žloutenka (nažloutlé zbarvení sliznic)

Nesteroidní antiflogistika (NSAID)

 • do této skupiny patří analgetikum ibuprofen, který je často v dobré víře aplikován zvířatům svými majiteli
 • dlouhodobě nízké dávky a jednorázové dávky 50-125 mg/ kg mohou poškodit zažívací trakt zvířat, dávky 175-250 mg/kg mohou vyvolat akutní selhání ledvin
 • NSAID inhibují cyklooxygenázu, což je enzym, který se podílí na vzniku dalších působků, které mimo jiné působí protektivně na sliznici zažívacího traktu
 • klinické příznaky: bolestivost břišní dutiny, letargie, meléna (dehtovitě černá stolice), přítomnost krve ve zvratcích, při perforaci žaludečního vředu se rozvíjí šok, objevují se červené skvrny na sliznicích a zvyšuje se tepová frekvence

Otrava antikoagulačními rodenticidy

 • jedná se o skupinu látek využívanou k hubení hlodavců
 • registrované přípravky obsahující tyto látky např. Kumatox, Norat, Broditox, Tarin, Lanirat, Ratimor, Hubex, Ratox, Baraki, Talon atd.
 • vyrábějí se ve formě červených, modrých a růžových granulí, prášků, voskových bloků a válečků
 • k otravám nejčastěji dochází pozřením samostatné nástrahy, která příjemně voní, méně často pozřením hlodavce, který se touto látkou otrávil
 • způsobují nedostatečné nebo zpomalené srážení krve
 • klinické příznaky: apatie, slabost, dušnost, kašel, krvácení z tělních otvorů, krváceniny na sliznicích a nepigmentovaných částech těla
 • prevencí je zabránit přístupu zvířat do prostor, kde jsou nástrahy položeny
 • pokud máte podezření na otravu těmito látkami, vyhledejte odbornou pomoc a vždy sebou k veterinárnímu lékaři přineste balení podezřelého rodenticidu

Otrava etylenglykolem

 • jde o látku, která se používá v nemrznoucích směsích
 • jedná se o bezbarvou kapalinu bez zápachu, ale se sladkou chutí
 • u otrávených zvířat dochází k poškození nervové soustavy, metabolismu a ledvin
 • smrtelná dávka pro psa je 4,4 ml/ kg a pro kočku 0,9 ml/kg po pozření této látky
 • klinické příznaky: apatie, zvýšený příjem tekutin, zvířata vypadají jako „opilá“, zvracení, zrychlené dýchání, zúžení zorniček očí
 • látka velmi rychle proniká do organismu, proto je důležité co nejdříve vyhledat odbornou pomoc

Otrava pesticidy

Metaldehyd

 • tato látka se používá v některých přípravcích na hubení plžů
 • smrtelná dávka pro psy i kočky je 200-600 mg/kg
 • příznaky otravy se projevují během 15 minut-3 hodin
 • klinické příznaky: neklid, zvracení, zrychlené dýchání, zvýšené slinění, toporná chůze, později se objevuje svalový třes, průjem a křeče

Organofosfáty a karbamáty

 • široké využití jako insekticidy, biocidy a ektoparazitika u zvířat
 • bývají zneužívány k úmyslným otravám (karbofuran)
 • u zvířat se používají ve formě antiparazitárních obojků, šamponů, sprejů a spot-on
 • v organismu inhibují katabolismus acetylcholinu
 • klinické příznaky se rozvíjí během 30 sekund až 6 hodin
 • klinické příznaky: neklid, nahrbený postoj, záškuby končetin, zvýšené slinění a výtok z očí, častější močení a kálení, svalový třes, ztížené dýchání, u koček zúžení zornic

Fosfid zinku

 • je součástí přípravku Stutox, který se využívá k hubení hlodavců
 • po pozření této látky dochází k poškození zažívacího systému a po vstřebání do krve k poškození dalších životně důležitých orgánů
 • projev příznaků během 15 minut až 4 hodin
 • pokud byl žaludek prázdný, k rozvoji otravy dochází velmi rychle
 • klinické příznaky: nechutenství, deprese, rychlé, hluboké a sípavé dýchání, zvracení (i s krví), slabost, křeče

Otrava metylxantiny

 • deriváty metylxantinů jsou kofein, teobromin, teofylin, které jsou ve zvýšené míře obsaženy v cesmíně paraguayské (yerba maté), kávovníku, čajovníku, kole a kakaovníku
 • jsou tedy obsaženy v různých potravinách a nápojích
 • v organismu způsobují rozšíření bronchů, křeče a poruchu srdečního rytmu
 • otrava kofeinem: zvracení, neklid, svalový třes, křeče, namodralé zbarvení sliznic
 • otrava teobrominem (čokoláda): zvracení, průjem, zvýšené močení, hyperaktivita, třes a křeče
 • otrava teofylinem: nevolnost, zvracení, třes a slabost svalstva, neklid
 • prevencí je nepodávat čokoládu psům ani kočkám